Важно обавештење!!!

Обавештавају се родитељи да је Основна школа „Свети Сава“ у Крагујевцу почела са пријемом захтева за упис деце у први разред основне школе за школску 2021/2022. годину.

Обавештење о упису првака у Основну школу"Свети Сава" за школску 2021/2022.год.

Захтев за упис у први разред родитељи могу преузети на сајту школе и попуњени послати на маил адресу: upisprvakasvetisava@gmail.com

Информација за родитеље - еЗаказивање термина за упис и тестирање детета

 
 
   
 
Хвала Вам што сте одабрали баш Oсновну школу "Свети Сава" за своје дете!
   
                 
     

Поштовани родитељи,

Обавештаваmo Вас да је Основна школа „Свети Сава“ у Крагујевцу почела са пријемом захтева за упис деце у први разред основне школе за школску 2021/2022 . годину.

Захтев за упис у први разред родитељи могу преузети на сајту школе и попуњени послати на маил адресу upisprvakasvetisava@gmail.com.

У први разред основне школе, уписују се деца рођена од 1.марта 2014. до 28.фебруара 2015.године .

У први разред могу се уписати и деца која до 31.августа 2021. године пуне од 6 до 6,5 година, након провере спремности за упис у први разред.

Такође, обавештавамо Вас да Oсновна школа „Свети Сава“ организује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК за ученике првог и другог разреда.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев који родитељи подносе секретару школе, у складу са просторним могућностима школе.

Упис врши секретар школе радним данима у периоду од 8 до 15 часова.

Тестирање деце обавља се по извршеном упису, а у термину који одреди школски педагог и психолог.

При упис у детета у први разред потребно је попунити захтев за упис који можете преузети овде -  образац , а накнадно се достављају остала документа по завршеном предшколском програму. 

Детаљи о потребној документацији за упис

Родитељи или старатељи детета за упис подносе следећа документа:

1. Потврда о извршеној вакцинацији детета

2.Потврда о извршеном стоматолошком прегледу.

3. Уверење о похађању припремног предшколског програма (доставља се по завршетку предшколског програма , када дечја установа изда уверење)

  Извод из матичне књиге рођених детета и пријаву пребивалишта детета прибавља школа преко сајта Е – УПИС.

  За све информације око уписа деце у први разред родитељи се мог у обратити секретару школе на телефон : 034/370-112.