,

, , , .

- .

.

ȣ COVID-19 Σ

 

                 
                                                                         
                                                 
                                                     
                                   

!

Σ ȣ, 19, , , ȣ Σ !

Ŋ Ȏ Σ 034/370-112, , ŊŌ (Ŋ) !

                 
                                     
     
             
 
             
     
Основна школа "Свети Сава" налази се у крагујевачком насељу Виногради, уз саме легендарне Шумарице. Изградња школе започета је 7. јула 1988. године, а грађена је средствима градског самодоприноса. Школа је основана 11. јула 1989. године и за директора школе у оснивању одлуком СО Крагујевац именован је Драгослав Милановић, наставник математике.
Школа је добила име од оснивача СО Крагујевац , те је њен првобитан назив био "Наталија Кока Петровић". Назив школе је дат у знак признања и поштовања првоборца, заслуженог просветног радника, учитељице и дугогодишњег директора учитељске школе у Крагујевцу.
               
                       
                       
                     
                     
                                     
 
Школа ради на подручју месних заједница Аеродром, Угљешница,Виногради, Поскурице, Шљивовац и Доње Грбице. У насељима која су орјентисана према Школи присутна је велика миграција становништва, досељавање и одсељавање читавих породица, тако да се у току школске године број ђака у Школи непрестано мења.Васпитно образовни рад у Школи одвија се у три објекта, у матичној Школи у насељу Виногради и издвојеним одељењима у Доњим Грбицама и Поскурицама. Од школске 2006-2007 у издвојеним одељењима у Доњим Грбицама и Поскурицама организује се настава по предшколском програму.
         
                       
   

COVID-19 https://imunizacija.euprava.gov.rs

           
     
       
 
- Ȋ
     
                           
   
           
- ȣ Ȋ